Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R17Ba6ZAe8AjN
Ilustracja przedstawia tłum ludzi na polu bitwy, wpatrujących się w unoszącą się świetlistą postać.

Charakter mesjanizmu

Witold Pruszkowski, Wizja, 1890
Źródło: domena publiczna.

Mesjanizm pojawia się zawsze wtedy, gdy racjonalne próby poprawienia losu narodu czy grup społecznych nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością. Człowiek, nie widząc w świecie pocieszenia, zaczyna spoglądać z nadzieją w niebo. Szuka Mesjasza, który powiedzie naród przez trudne czasy do świetlistej, spokojnej przyszłości. Motyw ten pojawiał się w polskiej filozofii już od romantyzmu i cyklicznie powracał w jej dziejach. Jak sądzisz, czy i dziś jest dla niego miejsce w polskiej kulturze myślowej i dyskursie publicznym?

Twoje cele
  • Zdefiniujesz, na czym polega mesjanizm.

  • Zdefiniujesz na czym polegał mesjanizm filozoficzny w filozofii polskiej.

  • Ocenisz rolę idei misji i mesjasza w filozofii polskiej.

  • Zapoznasz się z głównymi założeniami Ojcze nasz, najbardziej ufilozoficznionego dzieła polskiego mesjanizmu.