Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Sjuom8UEHAl
Zdjęcie przedstawia otwartą Biblię. Na jej kartach leżą okulary.

Dialog z tradycją. Biblia oczami współczesnych

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Jakie jest znaczenie Biblii w historii kultury? Jaki jest jej wpływ na rozwój europejskiej literatury i sztuki? Jak kształtuje oblicze kultury współczesnej?

Już samo słowo „kultura” posada biblijną etymologię. Tłumaczenia Biblii stanowiły początki piśmiennictwa wielu narodów. Biblijny język i zróżnicowanie gatunkowe świętych ksiąg stało u podstaw rozwoju liryki. Pieśni i psalmy wpływały na rozwój muzyki. Motywy biblijne inspirowały malarstwo i rzeźbę. Księga kształtująca myślenie wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa wywarła ogromny wpływ na  europejską filozofię. Nadal pozostaje inspiracją dla twórców i myślicieli. Toposy biblijne przenikają kulturę i nie tracą mocy oddziaływania. Ich obecność można dostrzec także we współczesnej poezji.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, dlaczego Biblia uznawana jest za dzieło kulturotwórcze.

  • Wytłumaczysz znaczenie metafory Biblii jako otwartej księgi.

  • Określisz funkcje środków stylistycznych w wierszu Hymn do Biblii Romana Brandstaettera.