Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RD5EjnwJ8HmoA
Fotografia przedstawia różnej wielkości ludzkie maski z brązu powieszone na ścianie. Poniżej statuetki ludzi i zwierząt zrobione z tego samego materiału. Wszystkie eksponaty posiadają metki cenowe.

W poszukiwaniu skarbów – związki sztuki starogreckiej z eposami Homera

Źródło: domena publiczna.

Twórczość Homera wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską. Po dziś dzień IliadaOdyseja inspirują artystów wszystkich dziedzin sztuki – od malarstwa, przez rzeźbę, aż po film. Również na polu społecznym odziaływanie jego myśli na współczesną rzeczywistość jest niekwestionowane.

Tomasz Scheffler Z badań nad starogrecką refleksją nad człowiekiem, władzą, prawem i sprawiedliwością: Homer

Homer bez wątpienia należy do ojców założycieli naszej cywilizacji. Spisane dzięki dalekowzroczności tyrana Pizystrata dzieła owego na poły legendarnego poety wywarły niezatarty wpływ na wyobraźnię i wrażliwość licznych późniejszych pokoleń. Jak można się obecnie przekonać Homer rozpoczął również proces opisu i badania zjawisk z zakresu życia społecznego, takich jak władza, wojna, państwo i  prawo. Zostanie on później i znacznie bardziej pogłębiony i znacząco poszerzony. Nie umniejsza to jednak zasługi Homera w utorowaniu drogi następcom. Warto zatem poświęcić czas na zapoznanie się z tym, co dało początek jednej z głównych dróg do współczesności.

W Źródło: Tomasz Scheffler, Z badań nad starogrecką refleksją nad człowiekiem, władzą, prawem i sprawiedliwością: Homer, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2012, s. 22–23.
Twoje cele
  • Dowiesz się kim był Homer i poznasz kontekst powstania jego eposów.

  • Poznasz stanowiska badaczy na temat powstania eposów Homera.

  • Utrwalisz informacje na temat sztuki starożytnej Grecji.

  • Omówisz związki sztuki starożytnych Greków z eposami Homera.

  • Opiszesz najczęściej wykorzystywane w sztuce wątki, pochodzące z eposów Homera.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida