Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RD5EjnwJ8HmoA
Fotografia przedstawia różnej wielkości ludzkie maski z brązu powieszone na ścianie. Poniżej statuetki ludzi i zwierząt zrobione z tego samego materiału. Wszystkie eksponaty posiadają metki cenowe.

W poszukiwaniu skarbów – związki sztuki starogreckiej z eposami Homera

Źródło: domena publiczna.

Twórczość Homera wywarła ogromny wpływ na kulturę europejską. Po dziś dzień IliadaOdyseja inspirują artystów wszystkich dziedzin sztuki – od malarstwa, przez rzeźbę, aż po film. Również na polu społecznym odziaływanie jego myśli na współczesną rzeczywistość jest niekwestionowane.

Tomasz Scheffler Z badań nad starogrecką refleksją nad człowiekiem, władzą, prawem i sprawiedliwością: Homer

Homer bez wątpienia należy do ojców założycieli naszej cywilizacji. Spisane dzięki dalekowzroczności tyrana Pizystrata dzieła owego na poły legendarnego poety wywarły niezatarty wpływ na wyobraźnię i wrażliwość licznych późniejszych pokoleń. Jak można się obecnie przekonać Homer rozpoczął również proces opisu i badania zjawisk z zakresu życia społecznego, takich jak władza, wojna, państwo i  prawo. Zostanie on później i znacznie bardziej pogłębiony i znacząco poszerzony. Nie umniejsza to jednak zasługi Homera w utorowaniu drogi następcom. Warto zatem poświęcić czas na zapoznanie się z tym, co dało początek jednej z głównych dróg do współczesności.

W Źródło: Tomasz Scheffler, Z badań nad starogrecką refleksją nad człowiekiem, władzą, prawem i sprawiedliwością: Homer, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2012, s. 22–23.
Twoje cele
  • Dowiesz się kim był Homer i poznasz kontekst powstania jego eposów.

  • Poznasz stanowiska badaczy na temat powstania eposów Homera.

  • Utrwalisz informacje na temat sztuki starożytnej Grecji.

  • Omówisz związki sztuki starożytnych Greków z eposami Homera.

  • Opiszesz najczęściej wykorzystywane w sztuce wątki, pochodzące z eposów Homera.