Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Ri4NmFaT8ovkX
Zdjęcie przestawiające pomnik Adama Mickiewicza. Na piersiach wieszcza zawieszony jest biało-czerwony kotylion.

Miłość romantyczna i ludowość. Ballady Adama Mickiewicza

Źródło: Piotr Drabiik, dostępny w internecie: https://www.flickr.com, licencja: CC BY 2.0.

Walka o kształt i wyraz nowej literatury, jaką toczyli polscy poeci romantyczni na początku XIX wieku, odbywała się na wielu frontach: ideowym, społecznym, narodowym, a także formalnym i estetycznym.

Maria Żmigrodzka "Ballady i romanse" wobec tradycji niemcewiczowskiej

Przemówił tu nie estetyk i nie historyk literatury, lecz poeta stający wobec praktycznych spraw warsztatu pisarskiego, wobec trudności „wyrobienia form“ literackich. Romantyk, biorący udział w szerokim froncie europejskiej walki o nową poezję, rozpoczynający od nowego, nie spopularyzowanego dostatecznie ani w literaturze, ani w poetyce polskiej gatunku ballady, odrzucający możliwość wykorzystania szyldu zaaklimatyzowanej już dumy, ma jednakże świadomość, że nowatorstwo w poezji ograniczone jest w decydującej niemal mierze zasięgiem tradycji narodowej, że z jej kręgu wyłamać się „nie podobna“.

W Źródło: Maria Żmigrodzka, "Ballady i romanse" wobec tradycji niemcewiczowskiej, „Pamiętnik Literacki” 1956, nr 47/Zeszyt specjalny, s. 123.

Mickiewicz niewątpliwe walkę tę wygrał, czyniąc z mało popularnego w ojczyźnie gatunku, sztandarowy nośnik wartości propagowanych przez romantyków.

Twoje cele
  • Wskażesz w utworze cechy ballady.

  • Skonfrontujesz postawy racjonalisty i romantyka.

  • Omówisz romantyczny system wartości i sposób postrzegania świata.

  • Rozpoznasz w utworze środki artystyczne i omówisz ich funkcje.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida