R1Le2bWfTIANR
Ilustracja przedstawia komputerową wizję mózgu. Widoczna jest pofałdowana masa zwojów tworzących mózg.

Ośrodki nerwowe mózgowia i kontrolowane przez nie funkcje życiowe

Mózgowie kontroluje przebieg różnorodnych procesów zachodzących w naszym organizmie.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Mózgowie stanowi centralną część ośrodkowego układu nerwowego, która steruje funkcjonowaniem całego organizmu. To w mózgowiu są odbierane i przetwarzane informacje, za sprawą usytuowanych w nim ośrodków nerowowych, czyli złożonych zespołów neuronów. Od nich właśnie zależą wszelkie czynności organizmu zachodzące poza świadomością oraz procesy mentalne odbywające się przy jej udziale.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym są ośrodki nerwowe.

  • Zlokalizujesz ośrodki nerwowe w poszczególnych częściach mózgowia.

  • Wykażesz rolę ośrodków nerwowych mózgowia w kontrolowaniu funkcji życiowych organizmu.