Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1TvqolBsvTaq

Zastosowanie wzoru na funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów do dowodzenia tożsamości

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pixabay.com.

Na poprzedniej lekcji zapoznałeś się z sześcioma wzorami pozwalającymi obliczać sinus, cosinus i tangens sumy oraz różnicy argumentów. Wzory te są podstawą do wyznaczania bardzo wielu kolejnych wzorów ważnych w trygonometrii. Na tej lekcji pokażemy, jak poznane wzory stosować do dowodzenia tożsamości trygonometrycznych.

Twoje cele
  • Nauczysz się stosować wzory na sinus, cosinus i tangens sumy oraz różnicy argumentów do dowodzenia tożsamości trygonometrycznych.