Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R11gVCNB25Hr3
Zdjęcie przedstawia wnętrze magazynu. Pomiędzy regałami z oponami znajduje się wózek widłowy prowadzony przez operatora.

Perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce

Źródło: dostępny w internecie: Pix4free, domena publiczna.

Polska jest jedynym krajem w UE, w którym odsetek zatrudnionych w przemyśle wzrósł w latach 2007–2017, a więc wtedy, gdy świat podnosił się po wielkim kryzysie gospodarczym. Wzrost był niewielki – o tylko 0,1% – ale świadczy o tym, że nasze państwo oparło się dezindustrializacji, a nawet weszło w fazę reindustrializacji. W tym czasie krajowy przemysł korzystał na rozwoju łańcuchów dostaw producentów zachodnioeuropejskich, szczególnie niemieckich. Polska w niektórych branżach umocniła rolę zaplecza produkcyjnego Niemiec, zrównując się z Włochami na liście kluczowych partnerów importowych naszego zachodniego sąsiada. Istotną rolę w umocnieniu sektora przemysłowego odegrały też zamówienia publiczne, finansowane m.in. ze środków UE. Branże o największym udziale sprzedaży dóbr pośrednich to branża rafineryjna, chemiczna, tworzyw sztucznych, drewna, papieru i metali. W perspektywie kolejnych kilku dekad polski przemysł będzie rozwijał się w kontekście transformacji energetycznej wymuszonej zmianami klimatu oraz rewolucji technologicznej (Przemysł 4.0).

Twoje cele
  • Wymienisz wytwory przemysłowe, w produkcji których Polska jest liderem w Europie.

  • Przedstawisz wpływ transformacji energetycznej na rozwój polskiego przemysłu.

  • Wskażesz priorytetowe branże przemysłowe rozwijane w dobie rewolucji technologicznej (Przemysł 4.0) i reindustrializacji.

  • Przedstawisz scenariusze rozwoju przemysłu w Polsce na najbliższe dekady.