R1OgPKbdY2LPF
Ilustracja przedstawia obraz Jacquesa Louisa Davida Koronacja cesarza Napoleona Pierwszego w Notre Dame w Paryżu, 2 grudnia 1804” z 1805-1807 roku. Cesarz ma nakładaną koronę na głowę, wkoło zgromadzony jest dwór, król oraz biskupi. Wszyscy w odświętnych strojach.

Walki z Austrią, Prusami i Rosją. Wielkie Cesarstwo

Źródło: Jacques Louis David, Koronacja cesarza Napoleona I w Notre Dame w Paryżu, 2 grudnia 1804 r., 1805–1807, olej na płótnie, 621 × 979 cm, Muzeum Luwr w Paryżu, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Wobec rozpadu II koalicji osamotniona Wielka Brytania zawarła z Francją pokój, w Amiens w 1802 r., ale przetrwał on zaledwie do następnego roku. Anglicy nie mogli przystać na francuską hegemonię w Europie Zachodniej, w dodatku Napoleon podjął próbę odbudowy imperium zamorskiego. Pierwszym krokiem w tym kierunku było odzyskanie w 1801 r. położonej na kontynencie północno‑amerykańskim zachodniej części Luizjany, która od XVII w. była kolonią francuską, ale została utracona na rzecz Hiszpanii w 1762 roku. Dwa lata później pokój z Brytyjczykami został zerwany, a pierwszy konsul, by zdobyć środki na planowaną inwazję na Wyspy Brytyjskie, doprowadził do sprzedaży kolonii Stanom Zjednoczonym.

RAaq8Kmji00As1
Linia chronologiczna przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii Polski i świata. Są to kolejno: 9 listopada 1799 – dokonanie przewrotu 18 brumaire’a, objęcie rządów przez Napoleona; 1802 – zawarcie pokoju z Wielką Brytanią w Amiens; 2 grudnia 1804 – koronowanie Napoleona na cesarza Francji; 1807 – utworzenie Księstwa Warszawskiego; 1812 – rozpoczęcie kampanii moskiewskiej, początek upadku Napoleona; kwiecień 1814 – abdykacja Napoleona; 1815 – klęska Napoleona pod Waterloo; czerwiec 1815 – podpisanie aktu końcowego Kongresu Wiedeńskiego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jak Napoleon doszedł do władzy cesarskiej.

  • Wymienisz przyczyny wprowadzenia blokady kontynentalnej.

  • Opiszesz sytuację w Europie po zwycięskiej kampanii Napoleona z 1807 roku.