Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Mi3Ysi44Mo6
Zdjęcie przedstawia pięć stojących na chodniku budek telefonicznych. Jest na nich angielski napis Rebel.

Obywatelskie nieposłuszeństwo

Źródło: visualsumo, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Jednym z atrybutów państwa, zgodnie z definicją Georga Jellinka, jest system prawa wewnętrznego. Ważnym celem wprowadzenia systemu norm prawnych jest uregulowanie wzajemnych relacji między obywatelami oraz obywatelami i władzą. Co jednak zrobić, kiedy prawo państwowe dyskryminuje różne grupy społeczne albo władza publiczna nie respektuje norm występujących w systemie prawa wewnętrznego? W takich sytuacjach pojawia się jednostka lub ruch społeczny, który stawia sobie za cel zmianę prawa lub doprowadzenie do poszanowania norm już obowiązujących. W takich sytuacjach, sprzeciwiający się naruszają obowiązujące prawo, co wiąże się z odpowiedzialnością karną. To właśnie nazywamy obywatelskim nieposłuszeństwem.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie obywatelskiego nieposłuszeństwa.

  • Ocenisz możliwość wpływu jednostek na zamianę prawa.

  • Wskażesz przykłady obywatelskiego nieposłuszeństwa.

  • Scharakteryzujesz znaczenie moralności dla sprawczości polityków.