Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1PwndaHJz5WZ
Zdjęcie przedstawia ulicę w mieście. Ukazany jest szeroki chodnik przy sklepach. Na całej długości chodnika stoi długa kolejka. Ludzie stoją obok siebie i za sobą.

Powiedz prawdę, do tego służysz. Co pisali o Nowej Fali?

Kolejka do sklepu w czasach PRL
Źródło: domena publiczna.
Adam Zagajewski Prawda

Wstań otwórz drzwi rozwiąż te sznury
wyplącz się z sieci nerwów
jesteś Jonaszem który trawi wieloryba 
Odmów podania ręki temu człowiekowi
wyprostuj się osusz tampon języka
wyjdź z tego kokonu rozgarnij te błony
zaczerpnij najgłębsze warstwy powietrza
i powoli pamiętając o regułach składni
powiedz prawdę do tego służysz w lewej ręce
trzymasz miłość a w prawej nienawiść

1 Źródło: Adam Zagajewski, Prawda, [w:] Dzikie czereśnie, Kraków 1992, s. 31.

– pisał w 1972 roku Adam Zagajewski, jeden z czołowych reprezentantów grupy poetów określanych mianem Nowej Fali. Młodzi, na co dzień mierząc się z trudami życia w komunistycznym państwie, doświadczając bólu istnienia w absurdalnej rzeczywistości Polski Ludowej, podstawowym celem swojej twórczości uczynili nakaz rzetelnego opisania świata. Pojawiające się w poezji nowofalowców brudne klatki schodowe, długie kolejki przed sklepami, ponure blokowiska, czy wyimki z codzienności stały się punktem wyjścia do opisania doświadczenia zbiorowego doby realnego socjalizmu.

Twoje cele
  • Wskażesz najważniejsze cechy twórczości poetów należących do Nowej Fali.

  • Poznasz wybrane teksty krytycznoliterackie dotyczące twórczości poetów Nowej Fali.

  • Przeanalizujesz fragmenty utworów poetów Pokolenia ‘68, zwracając uwagę na ich tematykę oraz środki artystycznego wyrazu.

  • Scharakteryzujesz obraz świata przedstawiony w wybranych utworach poetów Nowej Fali.