Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RVk0lT5qnW4un
Obraz przedstawia ponurą scenerię, która podobna jest do pola bitwy. Na obrazie znajdują się przede wszystkim ludzkie szkielety, które odbierają życie wszystkim ludziom: topią ich, wieszają, ścinają głowy. Na pierwszym planie w centralnym punkcie śmierć z kosą na czerwonawym wychudzonym koniu prowadzi swoją armię, niszcząc świat żywych. Przerażeni ludzie uciekają do ogromnej trumny. Jedynie para kochanków, w prawym dolnym rogu obrazu, zdaje się nie zauważać otaczającej ich scenerii i jest zajęta sobą.

Atrybuty śmierci w wierszu Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu

Triumf Śmierci Petera Breughela Starszego pokazujący pacyfikację Niderlandów
Źródło: dostępny w internecie: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Stanisław Grochowiak Nieśmiertelność

Cóż ze mnie zostanie
Nie martwi mnie to wcale

1 Źródło: Stanisław Grochowiak, Nieśmiertelność, [w:] Poezje, Warszawa 1980, s. 160.

– pisał Stanisław Grochowiak w wierszu Nieśmiertelność (tom Haiku‑Images, 1978). Pozorna sprzeczność tego stwierdzenia dowodzi, że człowiek skrywa w sobie odwieczny lęk przed śmiercią. Przemijanie jest bowiem tajemnicą, której nie można rozwikłać nawet dzięki najnowszym zdobyczom medycyny. Mierzono się z nią od początków ludzkości. W średniowieczu pomagało ludziom alegoryczne wyobrażenie śmierci na przykład jako kobiety z kosą, która zaprasza do ostatniego tańca. O umieraniu i wiążącym się z nim rozkładzie ciała człowieka można – paradoksalnie – pisać w piękny sposób. Taką konwencję przyjmuje Grochowiak w wierszu Rozbieranie do snu.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz zastosowanie atrybutów śmierci w wierszu Stanisława Grochowiaka Rozbieranie do snu.

  • Zinterpretujesz treści alegoryczne i symboliczne wiersza.

  • Wyjaśnisz znaczenie metafor zastosowanych w wierszu Rozbieranie do snu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida