Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RnAajQnVJxqLL

Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie kartezjańskiej

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: pixabay.com.

W tej lekcji zajmiemy się badaniem wzajemnego położenia prostych umieszczonych w prostokątnym układzie współrzędnych, które opisane są równaniami kierunkowymi lub ogólnymi. W tym celu będziemy rozważać odpowiednie układy równań i ich rozwiązania.

Twoje cele
  • Określisz wzajemne położenie prostych na podstawie ich równań.

  • Odczytasz współrzędne punktu przecięcia prostych z ich ilustracji.

  • Wyznaczysz wartości parametru, aby spełniony był zadany z góry warunek.