Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RWIFvSElgnJwX
Zdjęcie przedstawia tańczących młodych ludzi. Młodzież znajduje się na pomoście, na drugim planie widać jezioro. Świeci słońce.

Stereotypy – dlaczego tak łatwo im ulegamy

Źródło: Jens Johnsson, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii Inne spojrzenie.

Nieraz słyszymy albo mówimy o gospodarnych Niemcach, nieuczciwych Cyganach i głupich blondynkach. To stereotypy – poglądy uproszczone i zafałszowane, ale wygodne w użyciu. Za ich sprawą ludzie uwalniają się od poznawania, dowodzenia, pogłębionych sądów i rezygnują z refleksji. Stereotypy zamykają nasze myślenie. Dlaczego je tworzymy? Dlaczego są one tak silne, trwałe i trudne do zmiany?

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jak powstają stereotypy i uprzedzenia.

  • Wskażesz niebezpieczeństwa wynikające ze stosowania stereotypów i wyjaśnisz powody, dlaczego jednak im ulegamy.

  • Scharakteryzujesz modele przełamywania stereotypów.

  • Przeanalizujesz eksperymenty dotyczące działania stereotypów i przedstawisz wnioski.