R1Xz4D0VXo9kZ
Na zdjęciu widoczna jest długa, wijąca się rzeka, płynąca pośród terenów zalesionych. Na horyzoncie widać morze.

Ustroje rzeczne

Źródło: Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, dostępny w internecie: pixabay.com.

Czy wiesz, że rzeka Okawango, słynąca ze swojej bogatej przyrodniczo delty, nie wpada do żadnego większego zbiornika? Rzeka ta rozlewa się bowiem po pustyni Kalahari, tworząc zabagnioną deltę bezodpływową. Jednak rzeka Okawango, jak każda rzeka, posiada swój ustrój rzeczny. Podczas tej lekcji dowiesz się, jaki wpływ ma strefa klimatyczna, w której znajduje się dana rzeka, na jej reżim.

RIzhHrKGOwWoT1
Na zdjęciu znajduje się delta rzeki Okawango. Widać wodę rozlaną na terenie częściowo pokrytym roślinnością, a częściowo pustynnym.
Delta rzeki Okawango
Źródło: Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, dostępny w internecie: pixabay.com.
Twoje cele
  • Dowiesz się, czym jest ustrój rzeczny.

  • Poznasz rodzaje ustrojów rzecznych.

  • Przeanalizujesz występowanie rzek o różnych typach ustrojów.