Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1cfNhAlR9ty0
Rycina przedstawia plac z podwyższeniem. Stoi tu tron, na którym siedzi Piłat otoczony dostojnikami. Stoi tu też młody mężczyzna w długiej szacie. Podwyższenie otacza tłum ludzi.

Teatr w wiekach średnich

Mansjon z misterium pasyjnego przedstawiający sąd Piłata nad Jezusem
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Jak umarł i odrodził się teatr w epoce średniowiecza?

Upadek cesarstwa rzymskiego przyniósł upadek klasycznego teatru. W kolejnych wiekach teologowie chrześcijańscy, obserwując ogólny kryzys obyczajowości, stanowczo potępili teatr późnorzymski jako przestrzeń kultywującą wiarę w dawnych bogów, dopuszczającą wulgarność oraz przemoc wobec niewolników. Sztuki sceniczne odradzały się powoli i nie bez trudności. Grupy artystów wędrownych dostarczały publiczności widowisk o charakterze cyrkowym. Formę teatralną przybierały także ludowe obrzędy. Z czasem, by odwrócić uwagę ludzi od bezbożnych i frywolnych rozrywek, Kościół zaczął tworzyć własne ceremoniały, połączone z inscenizacjami biblijnych scen. Tak narodził się dramat liturgiczny, a z czasem, na tej podstawie, nowy teatr świecki.

Twoje cele
  • Poznasz historię teatru epoki średniowiecza.

  • Scharakteryzujesz dramat liturgiczny i formy teatralne, które rozwijały się poza murami kościoła.

  • Przeanalizujesz proces tworzenia się świeckiego teatru średniowiecznego.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida