Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RUWcR3nes58yl
Fotografia przedstawiająca zarys ośmiu postaci schodzących ze wzgórza. Jedna osoba wyraźnie wysuwa się przed szereg. Inne osoby pozostają w tyle.

Teorie elit

Źródło: Jehyun Sung, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Teorie elit wywodzą się z koncepcji politycznych, które przeciwstawiały wodzów masom. W języku potocznym elita oznacza grupę osób najlepszych pod jakimś względem, a zatem wyróżniających się na tle pozostałych członków środowiska społecznego. W języku nauk socjologicznych rozważania nad tym pojęciem (oraz pojęciami pokrewnymi: elitarny, elitaryzm), początkowo zbliżone do ujęcia potocznego, zaczęły z czasem odchodzić od wartościowania (najlepszy) na rzecz cech odnoszących się do opisu funkcji i ról wykształcających się w każdej organizacji czy zbiorowości. Warto jednak zauważyć, że pierwsze teorie elit koncentrują się na obserwacji potocznej, a postrzegając utratę komponentu wartościującego, mają charakter wizji upadku ładu społecznego.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz wybrane teorie elit.

  • Wyjaśnisz przyczyny kształtowania się elit według różnych myślicieli.

  • Scharakteryzujesz rolę elit politycznych we współczesnym społeczeństwie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida