Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R6Z088JCsdC26
Zdjęcie przedstawia teren piaszczysty wykarczowany z roślinności. Widoczne są wały, usypane pod budowę drogi.

Niszczenie siedlisk jako przyczyna spadku bioróżnorodności

Utrata siedlisk, spowodowana deforestacją w stanie Maranhão w Brazylii, 2016 r.
Źródło: Zeynel Cebeci, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Utrata siedlisk to jedna z głównych przyczyn spadku bioróżnorodności. Ekosystemom zagraża działalność człowieka: rolnictwo, wydobywanie i spalanie paliw kopalnych, rozwój handlu i przemysłu czy zwiększanie zanieczyszczeń. Wkrótce może się okazać, że w ekosystemach zabraknie żywności, wody i miejsca do wychowu młodych wielu gatunków, w tym naszego. 

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz przyczyny utraty siedlisk.

  • Wyjaśnisz wpływ niszczenia siedlisk na bioróżnorodność.

  • Określisz skutki utraty siedlisk dla gatunków i środowiska.

  • Opiszesz sposoby przeciwdziałania utracie siedlisk.