Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RgJ6Vd2J0SHov
Zdjęcie przedstawia zbliżenie na żołnierzy stojących w jednym szeregu. Każdy z nich trzyma karabin maszynowy.

Główne źródła konfliktów zbrojnych

Źródło: dostępny w internecie: pxhere.com, domena publiczna.

Obecnie na świecie istnieje kilkadziesiąt miejsc, które uznawane są za tzw. ogniska zapalne konfliktów. W rejonach tych konflikty są bardzo krwawe i niezwykle trudno je rozwiązać. Źródłami sporów bywają inne poglądy polityczne czy ideologiczne, dostępność do surowców mineralnych oraz dążenia społeczeństw lub grup etnicznych do niezależności. Gdzie obecnie występują konflikty zbrojne? Czy wszystkie konflikty kończą się potyczkami wojskowymi? Jakie są skutki takich walk? Tego dowiesz się z tego e‑materiału.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pojęcie konfliktu zbrojnego i wojny.

  • Wymienisz i opiszesz źródła konfliktów zbrojnych.

  • Podasz przykłady konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie.

  • Wskażesz na mapie świata miejsca występowania ważnych konfliktów zbrojnych.