Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

WojnawojnaWojna to stan między państwami po zerwaniu przez nie stosunków pokojowych i przejściu do stanu wojny. Uznanie danego stanu za wojnę może nastąpić zaś tylko wówczas, gdy:

  • stronami, których ona dotyczy, są państwa,

  • przejście do stanu wojny nastąpiło po jej wypowiedzeniu,

  • doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych,

  • wystąpiły (choć nie jest to warunek bezwzględnie konieczny) akty walki.

Konflikt zbrojnykonflikt zbrojnyKonflikt zbrojny jest pojęciem szerszym niż wojna. Jest to walka stron o różnym statusie prawnomiędzynarodowym, przebiegająca z użyciem sił zbrojnych. Ma następujące cechy:

  • co najmniej po jednej ze stron biorą w nim udział regularne oddziały wojskowe lub formacje policyjno‑wojskowe,

  • strony konfliktu są zorganizowane i prowadzą planowe działania,

  • chronologia konfliktu (działania muszą toczyć się przez pewien czas),

  • intensywność działań zbrojnych musi być dość wysoka (by nie uznać ich za incydent),

  • wirulencyjność (zjadliwość) powinna spowodować większą liczbę ofiar.

Źródła konfliktów zbrojnych można podzielić na trzy kategorie: społeczno‑polityczne, ekonomiczne i ideologiczne.

RnWUFbidKBuon1
Źródła konfliktów zbrojnych
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wiele konfliktów zbrojnych ma zróżnicowaną genezę – ich źródła mieszczą się w więcej niż jednej kategorii. Przykładem jest kontynent afrykański, gdzie dominują spory terytorialne oraz religijne i etniczne.

Słownik

konflikt zbrojny
konflikt zbrojny

pojęcie szersze niż wojna, walka stron o różnym statusie prawnomiędzynarodowym, przebiegająca z użyciem sił zbrojnych

ognisko zapalne
ognisko zapalne

miejsce występowania niepokojów społecznych różnego pochodzenia, mogących prowadzić do wybuchu konfliktu zbrojnego

spór międzynarodowy
spór międzynarodowy

niezgoda co do prawa lub faktu, sprzeczność stanowisk prawnych lub interesów między dwoma państwami

wirulencyjność (wirulencja)
wirulencyjność (wirulencja)

zjadliwość, natężenie konfliktu

wojna
wojna

zorganizowana walka zbrojna między państwami, narodami lub grupami społecznymi, religijnymi itp., prowadzona dla osiągnięcia zamierzonych celów (np. zagarnięcia obcego terytorium lub obrony własnego)