Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R11XWnplJ7soq
Na obrazie portret mężczyzny. Ma długą, prostokątną twarz oraz krótkie włosy. Ubrany jest w koszulę z wysokim, czerwono-złotym kołnierzem.

Ameryka Południowa po epoce kolonializmu

Simón Bolívar.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Czasy okupacji kolonialnych, w wyniku walk niepodległościowych a także geopolitycznych wydarzeń, w tym także w Amerykach, rozpoczęły proces usamodzielniania się terenów. W ten sposób w XIX w. rozpoczęto nową erę – erę dekolonizacji, czyli uwalniania się państw podległych (kolonii), odzyskiwania niepodległości i suwerenności. Na różnych kontynentach wyglądało to inaczej oraz nastąpiło w innym okresie. Niemniej dekolonizacja Ameryk nastąpiła najszybciej. Jaki miała przebieg dekolonizacja w Ameryce Południowej i co było po erze kolonizacyjnej?

R18DfIaKeqFbF1
Linia chronologiczna. 1787. Uchwalenie ustawy zasadniczej Stanów Zjednoczonych. 1789. Rewolucja francuska. 1807. Podbicie przez Napoleona Portugalii. 1808. Mianowanie Józefa Bonaparte na króla Hiszpanii i wicekrólestw w Ameryce Południowej. 1810. Rozpoczęcie walk o niepodległość w całej hiszpańskiej Ameryce Południowej. 1815. Kongres wiedeński. 1822. Ogłoszenie niepodległości Brazylii. 1824. Koniec imperium kolonialnego Hiszpanii. 1846–1848. Wojna Stanów Zjednoczonych z Meksykiem.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz proces dekolonizacji Ameryki Południowej.

  • Poznasz państwa, które powstały w wyniku dekolonizacji Ameryki Południowej.

  • Wskażesz problemy, z jakimi musiały borykać się młode państwa Ameryki Południowej.