Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Uw8iqFUVE0c
Zdjęcie przedstawia autograf Friedricha Nietzschego.

Nietzsche na tle epoki i innych filozofów

Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Chyba zgodzisz się ze stwierdzeniem, że gdy poznaje się poglądy filozoficzne Fryderyka Nietzschego, niemal od razu zauważa się daleko idącą oryginalność jego myśli. Można wręcz odnieść wrażenie, że – poza nielicznymi nawiązaniami do konkretnych myślicieli – jego myśl powstała niezależnie od rozwijających się prądów filozoficznych. Nietzsche jawi się więc jako prawdziwy filozoficzny „samorodek”, który zaistniał poza głównym nurtem filozoficznych sporów, a jednocześnie – wywarł na nie przemożny wpływ. Jak zatem wygląda jego osoba na tle epoki i innych filozofów?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz motywy Nietzscheańskiej krytyki moralności tradycyjnej i chrześcijaństwa.

  • Zdefiniujesz pojęcia woli mocy, amor fati i przewartościowania wszystkich wartości.

  • Przedstawisz postawę apollińską i dionizyjską.

  • Zapoznasz się z wpływem filozofii Nietzschego na naszą kulturę.

  • Określisz wpływy Schopenhauera i Wagnera na wczesną myśl Nietzscheańską.