Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rstjj05HRB9og
Obraz przedstawia piaskarzy pracujących na brzegu Wisły. Postaci pracują, stojąc na drewnianym rusztowaniu lub w łodziach, po lewej stronie kadru. Trzymając łopaty, przerzucają piasek z łodzi na wysokie nabrzeże. Ukazane są w różnych stadiach ruchu. Mężczyźni są ubrani w jasne koszule z podwiniętymi rękawami i ciemne spodnie. Na nabrzeżu ukazani są spacerujący mieszczanie i urzędnicy. W głębi stoi kilkukondygnacyjna kamienica. Po prawej stronie na zmarszczonej tafli wody unoszą się drewniane łodzie. W głębi ukazany jest most Kierbedzia. W tle ukazane jest zachmurzone niebo.

Warszawa w oczach Prusa – felietonisty

Aleksander Gierymski, Piaskarze, 1887
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Jako popularny gatunek, rywalizujący z powieściami odcinkowymi, felieton pojawił się na kolumnach gazet w XIX wieku, choć pierwotnie oznaczał po prostu publikację u dołu strony oddzieloną poziomą linią od tekstów zasadniczych. Był on zatem swoistą błahostką – lekką, subiektywną relacją o żartobliwiej tematyce oraz dziennikarską kroniką życia społecznego. Ważna była aktualność tematów i sprawność językowa autora. Niemal każdy tytuł prasowy w czasach Bolesława Prusa miał stałych felietonistów, były to zazwyczaj bystre, kreatywne umysły; dość wspomnieć nazwiska Jana Lama, Henryka Sienkiewicza, Wiktora Gomulickiego, Aleksandra Świętochowskiego oraz autora Lalki.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz problemy, które porusza w swoich felietonach Bolesław Prus.

  • Wskażesz środki stylistyczne użyte w felietonach Prusa i określisz ich funkcję.

  • Uzasadnisz aktualność i celowość felietonistyki Prusa, odnosząc się do realiów drugiej połowy XIX wieku.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida