Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Re6wLHbnUhFm3
Obraz przedstawia bitwę pod Lodi. W centralnym miejscu znajduje się most, pod nim płynie rzeka. Most oddzielał jedną część armii od drugiej. Oba wybrzeża prezentują się zupełnie inaczej. To w oddali, czyli atakowane przez Bonapartego, jest pełne chaosu, znajduje się tam tłum ludzi, chmury dymu od wybuchu bomb, wystrzału broni. To na pierwszym planie jest pełne wojsk, leżących na ziemi rannych i zabitych żołnierzy. Bitwa stoczona została pomiędzy republikańską armią francuską, pod wodzą młodego Napoleona Bonaparte, a strażą armii austriackiej, pod dowództwem Karla Sebottendorfa. Napoleon, który po bitwie zyskał przydomek Mały Kapral (Le Petit Caporal), zaczął wierzyć we własne siły i w to, że może decydować o losach Europy.

Napoleona Bonapartego droga do władzy

Generał Bonaparte wydaje rozkazy w bitwie pod Lodi.
Źródło: Louis-François Lejeune, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Po uspokojeniu sytuacji wewnętrznej głównym problemem Francji pozostała tocząca się od 1793 r. wojna z I koalicją antyfrancuską, w skład której wchodziły Wielka Brytania, Austria i Prusy oraz drobniejsi sojusznicy. Wprawdzie republika nie była już zagrożona, ale bez zakończenia działań zbrojnych nie sposób było myśleć o poprawie położenia gospodarczego kraju. W 1795 r. z koalicji wystąpili Prusacy, przygotowujący się wówczas do III rozbioru Rzeczypospolitej, lecz aby położyć kres walkom, Francuzi musieli zadać cios, który zmusiłby przeciwników do podjęcia rokowań.

R1YomDB2GlhXa1
Linia czasu przedstawia wydarzenia między 3 września 1791 a 2 grudnia 1804 roku: 3 IX 1791 uchwalenie konstytucji we Francji, 1792 zawiązanie I koalicji antyfrancuskiej, 20 IV 1792 wypowiedzenie przez Francję wojny Austrii, VII 1792 przyłączenie się Prus do Austrii, 1797 zwycięstwo Francji nad Austrią, upadek I koalicji antyfrancuskiej, 1798- 1801 wyprawa Napoleona do Egiptu, 9 XI 1799 dokonanie przewrotu 18 brumaire’a, objęcie rządów przez Napoleona, 1799 zaatakowanie Francji przez II koalicję antyfrancuską, 2 XII 1804 koronowanie Napoleona na cesarza Francji, 21 III 1804 uchwalanie Kodeksu cywilnego Francuzów (Kodeksu Napoleona).
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, dzięki jakim dokonaniom Bonaparte zyskał uznanie i sławę wybitnego dowódcy i stratega.

  • Opiszesz, jak Napoleon doszedł do władzy cesarskiej.