Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RYTvbM5SSu3po
Ilustracja przedstawia kartkę z zapisanym odręcznie tekstem.

Rozpoznawanie i analizowanie podstawowych problemów i zagadnień hermeneutyki na wybranych przykładach

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Hermeneutyka oznaczała w starożytności sztukę objaśniania, które w szczególności dotyczyło świętych tekstów. Współczesna filozofia hermeneutyczna łączy w swojej problematyce zagadnienia egzystencji człowieka w świecie, jego rozumienia i interpretacji. W tej lekcji zobaczysz, w jaki sposób problemy te przedstawione są w tekstach czołowego przedstawiciela hermeneutyki – niemieckiego filozofa Hansa‑Georga Gadamera.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz fragmenty tekstów Hansa‑Georga Gadamera – czołowego przedstawiciela współczesnej hermeneutyki.

  • Zrekonstruujesz na podstawie tekstów źródłowych znaczenie podstawowych kategorii hermeneutycznych: rozumienia, koła hermeneutycznego oraz przesądów.

  • Wskażesz podstawowe problemy hermeneutyki w tekstach źródłowych.