Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RzlZPKGTdfs3X
Grafika przedstawia logotyp prezydenta USA. Logo jest okrągłe. W jego środku, na granatowym tle widnieje orzeł z tarczą na piersiach. W lewym pazurze trzyma strzały, w prawym gałązkę oliwną. Orzeł otoczony jest licznymi, pięcioramiennymi gwiazdkami. Wokół orła widnieje napis w języku angielskim: Seal of the President of the United States.

Rola prezydenta w USA

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii Inne spojrzenie.

Stany Zjednoczone to jedna z najstarszych nieustannie działających demokracji na świecie. Powstały w wyniku wojny o niepodległość prowadzonej przeciwko Wielkiej Brytanii. Ich system polityczny kształtował się w końcu XVIII wieku na podstawie rozwiązań proponowanych przez filozofów oświecenia. W Konstytucji Stanów Zjednoczonych, uchwalonej w 1787 roku, została wprowadzona zasada trójpodziału władzy. Zgodnie z konstytucją, obowiązującą do dziś z 27 poprawkami, prezydentowi została przypisana władza wykonawcza. W Konstytucji Stanów Zjednoczonych obowiązuje zasada podziału i równowagi władz, która przewiduje rozdzielenie i brak wzajemnej kontroli decyzji politycznych. Wybierany w pośrednich wyborach powszechnych prezydent jest w swoich decyzjach politycznych autonomiczny. Oczywiście rola innych władz, ustawodawczej i sądowniczej, jest również określona zapisami konstytucji i jest rozdzielona zgodnie z klasycznymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez Monteskiusza dotyczącymi równowagi i separacji władz.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz fragmenty Konstytucji Stanów Zjednoczonych i wskażesz kompetencje prezydenta.

  • Scharakteryzujesz pozycję prezydenta w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.

  • Wyjaśnisz zależności między rodzajami władzy w modelu separacji.

  • Ocenisz sposób pociągania prezydenta USA do odpowiedzialności.

Dla zainteresowanych