Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RBrCNm1oWw5mG
Zdjęcie przedstawia Statuę Wolności. jest ona widoczna na tle niebieskiego nieba.

Trwałość i zmiana – Konstytucja Stanów Zjednoczonych

Statua Wolności
Źródło: Guilherme Bustamante, domena publiczna.
Ewa Siedlecka, Ryszard Piotrowski W imię suwerenności „narodu”, rasy, klasy popełniano w historii niewyobrażalne zbrodnie

Konstytucja rzeczywiście jest nierozerwalnie związana z narodem i jego suwerennością.

wyborcza Źródło: Ryszard Piotrowski, Ewa Siedlecka, W imię suwerenności „narodu”, rasy, klasy popełniano w historii niewyobrażalne zbrodnie, 6.09.2016 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 29.06.2020 r.].

Ponad 200 lat temu uchwalono Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Uwzględniała ona specyfikę tworzącego się nowego państwa na kontynencie amerykańskim. Choć uchwalona tak dawno, nadal obowiązuje, a jej przepisy mają wpływ na życie ponad 328 milionów obywateli USA.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz genezę Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

  • Przedstawisz postanowienia tej konstytucji.

  • Ocenisz znaczenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych dla rozwoju demokracji na świecie.

  • Scharakteryzujesz zasady ustrojowe zapisane w Konstytucji Stanów Zjednoczonych.