Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RVnHXzmCsCKrN
Zdjęcie rzeki z licznymi zakrętami, czyli meandrami. Powyżej koryta rzeki znajdują się niewielkie jeziora. Rzeka płynie po płaskim terenie porośniętym zieloną trawą.

Zróżnicowanie wytworów erozji rzecznej w zależności od biegu rzeki

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com/pl/, domena publiczna.

Rzeki są naturalnymi ciekami wody spływającymi korytami pod wpływem grawitacji. Koryta (łożyska) są najczęściej wyżłobione przez erozję rzeczną. Rzeka ma znaczną siłę nośną – niesiony przez nią materiał może przebyć nawet setki kilometrów od miejsca, z którego został zabrany. Intensywność procesów rzeźbotwórczych, zachodzących w wyniku działalności rzek, zależy między innymi od ich spadku, wielkości przepływu i prędkości płynięcia wody, a także od charakteru podłoża.

Twoje cele
  • Wskażesz trzy rodzaje erozji rzecznej.

  • Rozpoznasz formy powstałe w wyniku erozji rzecznej.

  • Przyporządkujesz formy erozji do rodzaju erozji i biegu rzeki.

  • Przeanalizujesz profil podłużny doliny rzecznej i wydzielisz bieg rzeki.