Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1GZQQ70CaioR
Zdjęcie przedstawia niemal pustą, główną salę obrad Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Na sali znajdują się nieliczni posłowie, trwa posiedzenie Sejmu.

Struktura parlamentu

Sejm RP, Sala plenarna.
Źródło: VaGla, domena publiczna.

Na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku władzę ustawodawczą sprawują Sejm RP i Senat RP. Tym samym w Polsce funkcjonuje dwuizbowy parlament – taki model zorganizowania legislatywy nazywamy bikameralizmem. Jego tradycje pochodzą jeszcze z Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdzie funkcjonował sejm walny składający się z izby poselskiej, senatu i króla.

W okresie międzywojennym konstytucje marcowa i kwietniowa wprowadziły dwuizbowy parlament, przyznając senatowi rolę izby wyższej. W wyniku sfałszowanego referendum ludowego 30 czerwca 1946 roku senat został zlikwidowany, a władzę ustawodawczą przejął jednoizbowy sejm. Obecny kształt Senatu RP uregulowała nowela konstytucyjna z 7 kwietnia 1989 roku, której postanowienia wprowadzono do Małej konstytucji z 17 października 1992 roku oraz Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. W ramach swoich funkcji legislatywa ma kompetencje ustrojodawcze, ustawodawcze, kreacyjne i kontrolne.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz funkcje legislatywy: ustrojodawczą, ustawodawczą, kontrolną i kreacyjną.

  • Przeanalizujesz kompetencje parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach poszczególnych funkcji.

  • Wskażesz państwa z parlamentem jednoizbowym i dwuizbowym.