Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RPt6SPH5QgyBf
Ilustracja przedstawia sześciu chińskich dygnitarzy pozdrawiających tłum, siedzący na trybunach. Cztery osoby trzymają w rękach małe, czerwone książeczki. Wszyscy ubrani są w mundury z czerwoną, prostokątną naszywką na kołnierzach.

Chińska Republika Ludowa

Mao Zedong na obrazie olejnym z czasów rewolucji kulturalnej.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Od 1927 r. w Chinach niemal bez przerwy toczyły się walki pomiędzy wojskami nacjonalistów z partii Kuomintang pod dowództwem Czang Kaj‑szeka a komunistami Mao Zedonga, wspieranymi przez ZSRS. Wojnę domową przerwała w 1937 r. inwazja Japonii, ale po zakończeniu II wojny światowej zmagania wewnątrzchińskie rozgorzały na nowo. Dzięki pomocy sowieckiej komuniści zwyciężyli i w 1949 r. proklamowali Chińską Republikę Ludową (ChRL). Kolejne lata ich rządów były okresem wielkich przemian gospodarczych i społecznych: Wielkiego Skoku oraz rewolucji kulturalnej, które całkowicie odmieniły to państwo i jego mieszkańców.

RU1cjEt5HB5oJ1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia. 8 maja 1945 Zakończenie drugiej wojny światowej. 1949 Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej ogłoszone przez Mao Zedonga. 1950 Zawarcie traktatu o przyjaźni, sojuszu i pomocy pomiędzy ZSRS a ChRL. 1956 Wygłoszenie tajnego referatu Chruszczowa. 1960 Zerwanie sojuszu między ZSRS a ChRL. 1962 Odsunięcie Mao od kierowniczej roli w państwie. 1976 Śmierć Mao Zedonga. 1966 Rozpoczęcie rewolucji kulturalnej z Chinach.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, w jaki sposób Chiny miały dokonać wielkiego skoku gospodarczego.

  • Ocenisz skutki rewolucji kulturalnej.

  • Scharakteryzujesz, jak wyglądała chińska wersja rządów komunistycznych.