Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1E36OgWsjbwt
Fotografia przedstawia kolorowe pionki, które stoją na stole. Są to pionki żółte, niebieskie i zielone. Jeden z pionków w kolorze czerwonym przykryty jest szklaną pokrywką.

Stan przestrzegania w Polsce praw mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych

Źródło: tillburmann, domena publiczna.

Najczęściej dostrzeganym powodem dyskryminacji w Polsce jest pochodzenie etniczne i narodowość. W badaniach przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich w 2018 r. odpowiedź tę wskazało aż 49% badanych. Jednak tylko 5% przepadków takiej dyskryminacji zostało zgłoszonych na policję. Dlatego zgodnie z art. 35 Konstytucji RP mniejszości w Rzeczpospolitej Polskiej są pod szczególną ochroną. Każda z nich potrzebuje wsparcia państwa do zachowania odrębnej tożsamości, kultury i tradycji oraz rozwoju własnego języka. Poszczególne prawa, w tym wyborcze, wynikają z szeregu aktów prawnych czy traktatów międzynarodowych.

Twoje cele
  • Przedstawisz prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Przeanalizujesz stan przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Sprawdzisz informacje na temat praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida