Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z animacją i przypomnij sobie definicje mniejszości narodowej i etnicznej, a następnie wykonaj ćwiczenie.

RgNrASNsTyJYq
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.
Ćwiczenie 1
R1cnkBdNlrwSU
Korzystając z zasobów internetowych i własnej wiedzy, przedstaw krótko działania mniejszości narodowych i etnicznych w twojej okolicy (działalność stowarzyszeń i związków, zespoły pieśni i tańca, festiwale itp.) (Uzupełnij).
Polecenie 2

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj ćwiczenie.

R1YgNPoj0bM8U1
Wykres skumulowany z danymi w procentach. Proszę ocenić, czy Pani/Pana zdaniem, poniższe sytuacje są przejawami dyskryminacji?. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Zachowanie: Zelżenie osoby o ciemniejszym kolorze skóry w tramwaju
  • Zdecydowanie tak: 39
  • Raczej tak: 37
  • Raczej nie: 11
  • Zdecydowanie nie: 5
  • Nie wiem: 8
 • 2. zestaw danych:
  • Zachowanie: Odmowa obsługi Ukraińców w restauracji
  • Zdecydowanie tak: 32
  • Raczej tak: 43
  • Raczej nie: 12
  • Zdecydowanie nie: 4
  • Nie wiem: 9
 • 3. zestaw danych:
  • Zachowanie: Wyproszenie z restauracji niewidomej osoby z psem asystującym
  • Zdecydowanie tak: 30
  • Raczej tak: 40
  • Raczej nie: 14
  • Zdecydowanie nie: 5
  • Nie wiem: 11
 • 4. zestaw danych:
  • Zachowanie: Wyproszenie z restauracji matki karmiącej piersią
  • Zdecydowanie tak: 28
  • Raczej tak: 39
  • Raczej nie: 16
  • Zdecydowanie nie: 6
  • Nie wiem: 11
 • 5. zestaw danych:
  • Zachowanie: Odmowa przyjęcia do przedszkola dziecka z zespołem Downa
  • Zdecydowanie tak: 26
  • Raczej tak: 39
  • Raczej nie: 17
  • Zdecydowanie nie: 6
  • Nie wiem: 12
 • 6. zestaw danych:
  • Zachowanie: Brak zgody na udzielenie urlopu ojcowskiego
  • Zdecydowanie tak: 23
  • Raczej tak: 41
  • Raczej nie: 17
  • Zdecydowanie nie: 7
  • Nie wiem: 12
 • 7. zestaw danych:
  • Zachowanie: Brak dostosowania przystanków i autobusów do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
  • Zdecydowanie tak: 19
  • Raczej tak: 42
  • Raczej nie: 21
  • Zdecydowanie nie: 7
  • Nie wiem: 11
 • 8. zestaw danych:
  • Zachowanie: Zapytanie kandydatki do pracy o plany rodzinne podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • Zdecydowanie tak: 20
  • Raczej tak: 38
  • Raczej nie: 22
  • Zdecydowanie nie: 9
  • Nie wiem: 11
 • 9. zestaw danych:
  • Zachowanie: Zwolnienie pracownika wyłącznie ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego
  • Zdecydowanie tak: 18
  • Raczej tak: 33
  • Raczej nie: 24
  • Zdecydowanie nie: 13
  • Nie wiem: 12
 • 10. zestaw danych:
  • Zachowanie: Odmowa obsługi osoby nietrzeźwej w barze
  • Zdecydowanie tak: 11
  • Raczej tak: 19
  • Raczej nie: 24
  • Zdecydowanie nie: 39
  • Nie wiem: 7
Oprac. na podst.: Świadomość prawna w kontekście równego traktowania 2018, Raport dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2
Rz9CkxUT2IVR9
Wymień, które z sytuacji przedstawionych w badaniu są przejawem dyskryminacji wobec mniejszości narodowych lub etnicznych. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida