Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RkY0bP7ZbqshH
Fotografia przedstawiająca salę kinową. Na pierwszym planie stoją puste fotele. W tle scena z zasłoniętą kurtyną.

Filmowe inspiracje epoką oświecenia

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Jaki wpływ miała epoka rozumu i satyry na nasze postrzeganie świata? Dlaczego oświeceniowe idee i odkrycia fascynują współczesnych reżyserów filmowych?

Przełom kulturowy, który ostatecznie doprowadził do wybuchu Rewolucji Francuskiej, nadal dostarcza inspiracji twórcom. Słynne były ekranizacje oświeceniowej powieści Choderlosa de Laclosa Niebezpieczne związki, ukazującej amoralność libertynów. Nawiązania do myśli oświecenia widoczne są w filmach Petera Greenawaya. Wielka Rewolucja Francuska stała się tematem głośnego obrazu Danton Andrzeja Wajdy, gdzie poddane zostały analizie mechanizmy władzy i gry politycznej. Krytyka społeczeństwa, idee wolnościowe i wynalazki „wieku rozumu” dostarczają bogatego materiału filmowego i niosą ze sobą wciąż aktualne pytania filozoficzne.

Twoje cele
  • Poznasz przykłady filmów zainspirowanych dziełami i myślą oświecenia.

  • Porównasz sposób obrazowania w filmie i tekście literackim.

  • Przeanalizujesz, w jaki sposób twórcy filmowi wykorzystują i przetwarzają oświeceniowe idee, motywy i symbole.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida