Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1OiWGkwisTQ2
Zdjęcie przedstawia stół. Stoi na nim butelka. Jest wypełniona płynem. Nieopodal leżą dwie butelki. Są puste.

Filozofia moralna Sokratesa

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Jak ma się filozofia do etyki? Czy mówi nam, czym jest dobro, pomaga dokonywać moralnych wyborów? Cyceron napisał, że pierwszym myślicielem, który sprowadził filozofię z nieba na ziemię, był Sokrates – żyjący w V w. p.n.e. charyzmatyczny nauczyciel o wyglądzie włóczęgi, odważny krytyk demokracji. Sokrates dokonał przełomu w historii filozofii, ponieważ zaczął zastanawiać się nie nad istotą świata, lecz nad tym, co stanowi istotę człowieczeństwa. Twórca nauki o moralności został oskarżony o nieuznawanie bogów, psucie młodzieży i w konsekwencji skazany na śmierć. Zamiast ratować się ucieczką z więzienia, z własnej woli wypił kielich cykuty, przyjmując kuriozalny wyrok. To właśnie Sokrates powiedział nam, czym jest dusza – nasz rozum, osobowość, nasze świadome Ja.

Twoje cele
  • Poznasz postać i myśl Sokratesa, autora słynnego zdania: Wiem, że nic nie wiem.

  • Przemyślisz założenia antropologii filozoficznej, czyli filozofii człowieka.

  • Przeanalizujesz tezę intelektualizmu etycznego, że wystarczy poznać dobro, aby je czynić.

  • Ocenisz skuteczność metod majeutycznej i elenktycznej w nauczaniu filozofii.