Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RNtttkVovDmzN
Ilustracja przedstawia moment zaślubin. W miejscu centralnym kobieta z mężczyzną w towarzystwie biskupa i świadków. Kobieta ubrana jest w suknię z długim trenem. Ma upięte włosy w kok. Na ramionach ma biały, duży kołnierz. Mężczyzna ma na ramionach krótką pelerynę i długie, falujące włosy do ramion. Wokół nich zebrani są dworzanie i żołnierze. Biskup ubrany jest w czerwone, liturgiczne szaty, na głowie ma wysoką czapkę. W tle, na ścianie widoczne są ogromne malowidła i bardzo wysokie świece.

Europa w cieniu Francji. Wojny Ludwika XIV

Jacques Laumosnier, Małżeństwo Ludwika XIV z Marią Teresą, 9 czerwca 1660 r..
Źródło: XVII w., domena publiczna.

Nieudana próba wzmocnienia władzy Habsburgów w Rzeszy w połączeniu z upadkiem potęgi Hiszpanii oznaczała wysunięcie się Francji na czoło potęg politycznych Europy. W istocie jej interesy polityczne wykraczały daleko poza zachód kontynentu. Już od XVI w. łączyły ją dobre kontakty z Turcją, a od czasu wojny trzydziestoletniej także ze Szwecją. Oba te państwa były przez Francję wykorzystywane jako narzędzie nacisku na cesarza, jej głównego przeciwnika.

R1bSJdBuj1egW1
Linia chronologiczna przedstawiająca następujące wydarzenia. 1618–1648: wojna trzydziestoletnia, 1624–1642: Richelieu pierwszym ministrem Francji. 1643: objęcie władzy we Francji przez Ludwika Czternastego. 1665–1660: potop szwedzki w Rzeczypospolitej. 1661: śmierć Jules’a Mazarina. 1667–1668: woja dewolucyjna. 1678: podpisanie traktatu pokojowego przez Francję i Hiszpanię. 1686: zawiązanie Ligi Augsburskiej. 1713: kongres pokojowy w Utrechcie. 1715: śmierć Ludwika Czternastego.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wymienisz konflikty, w które zaangażowała się Francja za panowania Ludwika XIV, i opiszesz, jakie skutki przyniosły.

  • Wyjaśnisz, w jaki sposób koligacje rodzinne oraz orzeczenia sądowe były wykorzystywane, aby uzasadnić pretensje do zajęcia obcych ziem.

  • Ocenisz metody, jakie stosował Ludwik XIV, aby usprawiedliwić swoją agresywną politykę.