Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RUt8ry4xaCRpO
Zdjęcie przedstawia fragment chodnika zrobionego z kostki brukowej. Pomiędzy kostkami widoczne są kwitnące na żółto mniszki lekarskie, nazywane potocznie mleczami.

Zachowania asertywne

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego

Niezdolność do otwartego i szczerego komunikowania własnych praw, uczuć, potrzeb i poglądów, czyli brak umiejętności reagowania asertywnego, może być źródłem poważnych zaburzeń w kontaktach interpersonalnych w rodzinie, szkole czy środowisku pracy.

koncepcje Źródło: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak, Warszawa 2006, s. 585.

Asertywność – zachowanie, o którym mówi się bardzo dużo i które jest polecane w wielu sytuacjach. Mówienie „nie” jednak nie jest jedynym przejawem asertywności. Co jest nim jeszcze? Przeanalizuj nie tylko umieszczony powyżej cytat, ale i zapoznaj się z tą lekcją, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz pojęcie asertywności.

  • Przeanalizujesz przykłady zachowań asertywnych.

  • Scharakteryzujesz znaczenie zachowań asertywnych w życiu codziennym.