Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R13s8qHRhpnYK
Ilustracja przedstawia mikroorganizm. Ma on nieregularny kształt i porowatą powierzchnię.

Hermeneutyka jako metodologia nauk humanistycznych

Źródło: domena publiczna.

W jaki sposób rozumiemy teksty – dzieła kultury? Czym różni się humanistyka od nauk ścisłych? Hermeneutyka powstała jako metodologia pozwalająca na badanie wewnętrznych związków w tekście, podobnie jak bada się związki przyczynowo‑skutkowe w świecie przyrody. Wilhelm Dilthey uważał, że rozumiemy wyraz dzieła, rozpoznając podobieństwo do naszych własnych stanów psychicznych.

Twoje cele
  • Opiszesz, w jaki sposób Wilhelm Dilthey oddzielił naukę od humanistyki.

  • Wyjaśnisz, jakie związki badają nauki humanistyczne.

  • Sprawdzisz, co jest przedmiotem rozumienia według Diltheya i wytłumaczysz jego teorię na konkretnym przykładzie.