Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R12pT1yTgpimy
Zdjęcie przedstawia wnętrze starej biblioteki. Po lewej stronie i w głębi, na regałach sięgających sufitu znajdują się książki. Po prawej stronie pomiędzy oknami również znajdują się regały z książkami. Na środku biblioteki znajdują się stojące na postumentach rzeźby postaci. Podłoga w bibliotece jest drewniana. Nad całą biblioteką góruje pomalowany freskami sufit. Freski oddzielone są od siebie ozdobnymi ornamentami.

Literatura polityczna polskiego oświecenia

Źródło: domena publiczna.

Jak kształtowała się demokracja? Jakie są korzenie myśli społeczno‑politycznej, stojącej u podłoża demokratycznych przemian w nowożytnej Europie? Jak rozwijały się idee wolnościowe w Polsce? Epoką, która dała początek znanej współcześnie politycznej sytuacji było oświecenie.

Refleksja nad organizacją państwa, która zapewni wolność i równość wszystkim obywatelom, stanowiła sedno oświeceniowej filozofii politycznej. Myśl, która inspirowała Rewolucję Francuską, pojawiła się także w polskiej publicystyce, a rezultatem reformatorskich działań była Konstytucja 3 maja.

Twoje cele
  • Poznasz twórców i dzieła polskiej literatury politycznej okresu oświecenia.

  • Przedstawisz kontekst polityczny dla literatury doby oświecenia.

  • Wyjaśnisz znaczenie dzieł oświeceniowych dla rozwoju myśli politycznej w Polsce i Europie.