RrEd4iM9zfobS
Zdjęcie przedstawia model cząsteczki DNA.

Etyka a bioetyka. Źródło problemów bioetycznych

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Medycyna jest w dzisiejszych czasach ważnym aspektem życia każdego człowieka – wszyscy w jakimś momencie mamy z nią kontakt. Czy medycyna ma jakiś wymiar etyczny? Inaczej mówiąc: czy to, co dzieje się w szpitalach, klinikach i laboratoriach, opiera się na regułach wywodzących się z naszych systemów wartości?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz bioetykę jako praktyczną i interdyscyplinarną dyscyplinę wiedzy.

  • Wskażesz niektóre spory bioetyczne.

  • Powiążesz stanowiska bioetyczne z teoriami etycznymi, do których się odwołują.