Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RpBEsrRuAA2Q6
Zdjęcie przedstawia pokrojonego arbuza.

Cechy podobieństwa trójkątów

Źródło: Kelly Sikkema, dostępny w internecie: https://unsplash.com/.

Niekiedy, obserwując dwie lub więcej rzeczy, jesteśmy skłonni o nich powiedzieć, że są podobne. O dwóch jednojajowych bliźniakach z pewnością powiemy, że są podobni, a niekiedy nawet nazwiemy ich identycznymi. Nazywając obiekty podobnymi mamy zwykle na myśli jakąś cechę tych obiektów; w przypadku dwóch osób może to być ich wygląd zewnętrzny, ale może to być też jakaś cecha charakteru. W matematyce pojęcie podobny jest używane do określenia pewnych cech figur geometrycznych. Dwie figury nazywamy podobnymi, gdy mają ten sam kształt. Oczywiście nie jest to ścisła definicja figur podobnych, ale określenie to dość dobrze oddaje pojęcie figur podobnych.

W tym materiale zajmiemy się podobieństwem najprostszych wielokątów, czy podobieństwem trójkątów.

Twoje cele
  • Poznasz cechy podobieństwa trójkątów.

  • Będziesz układał odpowiednią proporcję, aby wyznaczyć długości brakujących boków trójkątów podobnych.

  • Wykorzystasz poznane cechy do sprawdzania, czy dane trójkąty są podobne.

  • Zastosujesz trójkąty podobne do przeprowadzania dowodów geometrycznych.