Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1UQ72QPEnor9
Zdjęcie przedstawia pomnik. To postać klęczącej syreny z tarczą i mieczem. Na drugim planie znajdują się kamienice.

Polonia – podsumowanie

Źródło: Adam Nieścioruk, domena publiczna.

Trudno ocenić, ilu Polaków mieszka poza granicami naszego kraju. Aby to oszacować, stosuje się różne kryteria – urodzenie w Polsce, pochodzenie, znajomość języka polskiego, a nawet deklarowaną świadomość pochodzenia. Nie we wszystkich państwach prowadzone są spisy ludności, czasem przeprowadzane są tylko szacunki. Najczęściej wskazuje się, że poza Polską żyje 18–20 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia. Jedna trzecia tej grupy to osoby urodzone w Polsce, pozostali to osoby polskiego pochodzenia o różnym stopniu więzi z polskością.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz specyfikę procesów migracyjnych Polaków poza granice kraju.

  • Przeanalizujesz przyczyny zamieszkiwania Polaków poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (potoki emigracyjne, zmiana granic i wysiedlenia).

  • Wyjaśnisz zróżnicowanie form i treści tożsamości polskiej tych osób.