Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RvlTuGI8Vpwjn
Fotografia przedstawia osobę trzymającą plik książek, związany paskiem od spodni.

Modele relacji państwo – kościoły i związki wyznaniowe

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Repetytorium”.

W tym materiale powtórzymy wiadomości z jednego z działów wiedzy o społeczeństwie. Powtórzenie opierać się będzie na zestawie ćwiczeń interaktywnych dotyczących relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi oraz pracy z tekstami źródłowymi i multimediami. W dalszej części znajdują się dokładniejsze informacje na temat tego, jak czytać polecenia oraz odpowiadać na pytania. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę.

Twoje cele
  • Wymienisz modele relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

  • Podasz przykłady państw, w których modele relacji państwo – związek wyznaniowy istnieją w praktyce.

  • Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń dotyczących modeli relacji państwo – kościoły i związki wyznaniowe.

  • Przeanalizujesz, w jaki sposób państwo i kościoły oraz związki wyznaniowe w nim funkcjonujące układają wzajemne relacje.

  • Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń.