Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RoTtIItdYoGX4
Ilustracja przedstawia mężczyznę przemawiającego do zebranych ludzi, ma on kartkę z zapisanym tekstem. Znajdują się oni na zewnątrz, za nimi widoczne jest drzewo. Wszyscy z zaciekawieniem słuchają.

Nauka i edukacja w oświeceniu

Dziedziniec Muz w Weimarze, hołd dla Oświecenia i klasycyzmu weimarskiego, przedstawiający niemieckich poetów Schillera, Wielanda, Herdera i Goethego.
Źródło: Theobald von Oer, domena publiczna.

W XVIII w. astronomia przestała wywoływać polemiki światopoglądowe, teoria heliocentryczna nie była już kwestionowana, a w 1757 r. dzieło Mikołaja Kopernika wykreślono z indeksu ksiąg zakazanych. Między „filozofami” a chrześcijańskimi teologami rozgorzał natomiast spór o historyczność biblijnego potopu. Jednocześnie stale dokonywał się postęp w badaniach przyrodniczych, a uczeni porządkowali też wcześniejsze obserwacje.

RXfzWDubR1abQ1
Linia chronologiczna przedstawia najważniejsze wydarzenia z historii Polski i świata. Są to kolejno: siedemnasty do dziewiętnasty wiek – oświecenie; 1643‑1727 – okres życia Isaaca Newtona; 1690 – wydanie przez Johna Locke „Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego”; 1748 – opublikowanie dzieła „O duchu praw” przez Monteskiusza; 1712‑1778 – okres życia Jeana‑Jacquesa Rousseau; 1760 – rozpoczęcie rewolucji przemysłowej w Anglii; 1784 – opublikowanie artukułu Immanuela Kanta „Co to jest oświecenie?”; 1793 - drugi  rozbiór Polski.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, jaki był stosunek nauki do wiary w XVIII wieku.

  • Opiszesz wzrost znaczenia chemii jako nauki w oświeceniu.

  • Scharakteryzujesz poglądy oświeceniowych myślicieli na gospodarkę i źródła bogactwa społeczeństw.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida