Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1HWkXo93GWGA
Zdjęcie przedstawia sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej i fresk Michała Anioła Stworzenie Adama. Na fresku po lewej leży nagi mężczyzna, który sięga ręką w stronę starca w długiej szacie z siwą brodą i włosami, który również wyciąga rękę. Leży, unosi się w powietrzu, wokół niego są nagie postaci.

Ontologia – postawy wobec Boga

Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Gdy mówimy o postawach ludzi wobec Boga, to musimy zacząć od samej kwestii istnienia Boga – czyli pytania o to, czy, a jeśli tak, to jak istnieje Bóg i jakie posiada bytowe właściwości. Pytania te u swych fundamentów zawierają problemy dotyczące istnienia oraz możliwości poznawania rzeczywistości metafizycznej (transcendencji) – wykraczającej ponad i poza to wszystko, co materialne i dostępne zmysłowemu postrzeganiu. Rzeczywistość ta ma być zamieszkana przez byty duchowe i mimo że nieempiryczna, ma jednak w jakiś sposób kontaktować się z empiryczną, a nawet wpływać na nią poprzez zjawiska i zdarzenia nadprzyrodzone.

Twoje cele
  • Przedstawisz główne stanowiska wobec istnienia rzeczywistości metafizycznej i jej poznawania.

  • Przeanalizujesz stanowiska wobec uzasadniania istnienia Boga.

  • Omówisz główne postawy wobec istnienia Boga.

  • Dokonasz oceny tych stanowisk i postaw.