Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1NaqsLGotiBK
Zdjęcie przedstawia korytarz więzienny. Ściany i sufit są okratowane.

Zasady prawa karnego i funkcje kary

Źródło: James Timothy Peters, domena publiczna.

Z pojęciem prawa karnego, którego podstawowym celem jest określenie czynów zabronionych, nierozerwalnie wiąże się również kwestia kar przewidzianych za popełnienie takich czynów. Karą nazywamy dolegliwą dla sprawcy czynu zabronionego, negatywną reakcję na jego zachowanie. Określenie katalogu kar przewidzianych za popełnienie rozmaitych czynów zabronionych jest niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania społecznego ładu. Nie mniej istotne jest jasne określenie zasad, według których kary takie będą wymierzane.

Czy wiesz, jakie funkcje powinna spełniać kara? Jakie są najważniejsze zasady prawa karnego?

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz funkcje, jakie powinna pełnić kara.

  • Przeanalizujesz funkcje i podstawowe zasady prawa karnego.

  • Wyjaśnisz potencjalne konsekwencje łamania zasad prawa karnego.