Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R122IBeWFbnYw

Międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania terroryzmu

Źródło: domena publiczna.

Wydarzenia z 11 września 2001 r. oraz zamachy w Madrycie i w Londynie uzmysłowiły wszystkim, jak wielkim wyzwaniem dla państw, organizacji międzynarodowych i obywateli jest skuteczne przeciwstawienie się terroryzmowi. Jest on jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa, stabilności i demokracji we współczesnym świecie, a zapobieganie mu i zwalczanie go powinny stanowić priorytet międzynarodowej polityki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz skalę terroryzmu na świecie dawniej i dziś.

  • Wskażesz, jakie działania na rzecz zwalczania terroryzmu międzynarodowego podejmują państwa i organizacje międzynarodowe.

  • Wyjaśnisz rolę służb wywiadu w zwalczaniu terroryzmu.