Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1Grl9yGAMGIn
Fotografia przedstawia ruiny opuszczonego pałacu. Ostały się mury, brak okien, dachu, brak dekoracji elewacji. To siedziba rodu Sapiehów. Pałac w Różanie został zniszczony w wyniku wojny domowej.

Oligarchizacja życia politycznego, wpływy obce i kryzys ustrojowy Rzeczypospolitej

Siedziba rodu Sapiehów – pałac w Różanie zniszczony w wyniku wojny domowej.
Źródło: Mikola Volkau, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Za panowania Jana III Sobieskiego coraz wyraźniejsza stawała się dominacja magnaterii w polityce wewnętrznej państwa polsko‑litewskiego oraz pogłębiająca się anarchia. W latach 1676–1695 zerwano połowę z dwunastu zwołanych sejmów, w tym aż pięć po 1688 r. Antykrólewska opozycja koronna, którą tworzyli m.in. Lubomirscy oraz wojewoda poznański Krzysztof Grzymułtowski, była mniej groźna niż magnaci litewscy, którzy dysponowali znacznie liczniejszą grupą klienteli.

R1VYs4bZfDEUd1
Linia czasu przedstawia : Oligarchię magnacką 1660- 1763. 1655- 1660 potop szwedzki, 1665 rokosz Lubomirskiego, 1669- 1673 rządy Michała Korybuta Wiśniowskiego, 1674- 1696 rządy Jana III Sobieskiego, 1700 wojna domowa na Litwie, bitwa pod Olkienikami, 1700- 1721 Wielka wojna północna.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz związek między wojnami prowadzonymi przez Rzeczpospolitą a utratą przez średnią szlachtę wpływu na rządzenie państwem.

  • Wytłumaczysz, w jaki sposób aspiracje magnatów i odpowiednie sumy pieniędzy wpływały na decyzje podejmowane podczas wolnej elekcji.

  • Przeanalizujesz przejawy słabnięcia międzynarodowej pozycji Polski w drugiej połowie XVII w.