Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RHOpIVRPTFJfZ
Fotografia przedstawiająca młodych mnichów siedzących w rzędach. Mają na sobie pomarańczowe szaty. Wszyscy mają zamknięte oczy i ostrzyżone przy skórze włosy.

Charakterystyka grupy społecznej - podsumowanie

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Do jakich grup należysz? Czy za każdym razem był to twój wybór? Czy dwie osoby tworzą już grupę społeczną? Czy istnieją jakieś ograniczenia, jak liczna może być grupa? Wreszcie – czy można funkcjonować poza wszelkimi grupami i tym samym wypisać się ze społeczeństwa?

Twoje cele
  • Odróżnisz grupy społeczne od innych typów zbiorowości ludzkich.

  • Zanalizujesz powiązania między typami grup społecznych oraz charakterystycznymi dla nich rolami i pozycjami społecznymi.

  • Ocenisz spójność i efektywność rodziny jako grupy społecznej, określając sposób pełnienia ról przez jej członków. Odwołasz się przy tym do zasad wzajemności, zaufania i pomocy.