Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RCZTOobr0Ca9V
Ilustracja przedstawia nagiego mężczyznę z rozstawionymi szeroko rękoma i nogami. Sylwetka mężczyzny jest wpisana w okrąg. Ręce i nogi są narysowane podwójnie. Na ilustracji są odręczne zapiski.

Oświecenie: problemy i wyzwania

Czy wiesz, że oświeceniowy kult rozumu był także próbą stworzenia nowego, nowej świeckiej religii, z postaciami świętych naukowców? W czasach rewolucji francuskiej, po fali ataków na szlachtę i duchowieństwo, na ulicach Paryża świętowano na cześć Rozumu, śpiewano obrazoburcze pieśni i demolowano kościoły, bo katolicyzm wpierał monarchię absolutną. Ten skrajny wyraz nienawiści wobec króla i religii był reakcją na wieki zniewolenia. Rewolucja stanowiła burzliwy finał oświeceniowych przemian, które miały na celu totalną reformę ludzkiego myślenia – w oparciu o fakty –i stworzenie raju na ziemi. Po wiekach abstrakcyjnych i mętnych wywodów metafizycznych ludzkość odważyła się na eksperyment.

Twoje cele
  • Poznasz główne problemy i wyzwania filozofii oświecenia.

  • Podsumujesz argumenty krytyków religii z okresu oświecenia i ocenisz wpływ tej krytyki na społeczne przemiany.

  • Zbadasz, w jaki sposób filozofowie oświecenia korzystali ze zdobyczy  racjonalizmu kartezjańskiego i brytyjskiego empiryzmu, analizując kwestie polityczne, społeczne i moralne.