Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R46FMqpabfU9x
Ilustracja przedstawiająca czterech mężczyzn stojących przed publicznością. Postaci stoją za pulpitami, do których podłączono mikrofony. Mężczyźni ubrani są w garnitury. W tle brzeg rzeki i zalesione wzgórze.

Chrześcijańska demokracja – współcześnie

Szczyt EPL, Sybin, maj 2019 r.
Źródło: European People's Party, licencja: CC BY 2.0.

Momentem przełomowym w rozwoju partii chrześcijańsko‑demokratycznych jest II wojna światowa. Partie te odgrywały bardzo dużą rolę w systemach politycznych państw europejskich w okresie międzywojennym. Ich programy i działalność były ściśle związane z Kościołem katolickim i jego doktryną. II wojna światowa doprowadziła do zmian w świadomości społecznej i postrzeganiu roli Kościoła w życiu publicznym.

Dlatego też po II wojnie światowej partie chrześcijańsko‑demokratyczne odrodziły się w większości państw europejskich, ale jako ugrupowania nowe. Partie przedwojenne nie kontynuowały swoich działań. Innym wyznacznikiem współczesnej chadecji jest odejście od wyraźnych związków z Kościołem i religią katolicką. Współczesne partie chrześcijańsko‑demokratyczne przyjmują w swojej doktrynie szerszy, międzywyznaniowy czy wręcz bezwyznaniowy charakter.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz cele działania współczesnych partii chrześcijańsko‑demokratycznych.

  • Sklasyfikujesz partie chadeckie na osi lewica‑prawica.

  • Przeanalizujesz znaczenie partii chadeckich dla funkcjonowania współczesnych państw europejskich.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida