Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1ZvTGpZrScS9
Obraz przedstawia polanę. Znajduje się na niej przodem do widza młoda, naga kobieta oraz odwrócony tyłem do widza młody, muskularny mężczyzna z włócznią. Kobieta trzyma mężczyznę za prawe ramię, patrzy mu prosto w twarz. Mężczyznę trzyma za prawą nogę mały cherubin. Nieopodal ludzi stoją dwa psy.

Motywy literackie: miłość

Peter Paul Rubens, Wenus i Adonis, około 1630 roku
Źródło: Metropolitan Museum of Art , domena publiczna.

Ktoś kiedyś powiedział, że wszystkie piosenki są o miłości. Niewykluczone, że to samo można odnieść do literatury. Może nie wszystkie, ale znaczna część dzieł literackich podejmuje ten temat w mniejszym stopniu. Miłość to najbardziej złożone i trudne do zdefiniowania uczucie. Istnieje wiele rodzajów miłości, z czego najważniejszy wydaje się podział na Erosa (łac. amor) i Agape (łac. caritas). Eros to miłość ziemska, fizyczna, erotyczna, oparta na namiętności, przemijająca, niedoskonała. Agape wiążę się z filozofi ą chrześcijańską i oznacza miłość niebiańską, twórczą, obdarowującą, zawierającą pierwiastek boski, nieprzemijającą, doskonałą.

Twoje cele
  • Przypomnisz sobie utwory literackie, w których obecny jest obecny motyw miłości.

  • Scharakteryzujesz ujęcia motywu miłości w literaturze i kulturze.

  • Wzbogacisz swoją wiedzę na temat rozumienia motywu miłości w dziejach rozwoju kultury i sztuki.